Category Archives: travel news

พระโพธิสัตว์กวนอิม วัดทุ่งสมอ

สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่ามีพุทธลักษณะที่สวยงาม และไม่ไกลกันนักคือ พระอุโบสถวัดทุ่งสมอที่งดงามไม่แพ้กัน ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระสังกัจจายน์องค์ใหญ่อันเป็น พระประธานของอุโบสถ โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมากราบไหว้ ทั้งพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระสังกัจจายน์แห่งวัดทุ่งสมอกันอยู่เป็นประจำเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

ประตูชุมพล

ประตูชุมพล ตั้งอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองนครราชสีมา เป็นเมือง หน้าด่านเมื่อ พ.ศ. 2199 อันเป็นปีที่พระองค์เสด็จขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา และสร้างกำแพงประตูเมืองอย่างแข็งแรง โดยมี ช่างชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นมิตรประเทศกับกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น

อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม

อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 24 ห่างจากอำเภอนางรอง 4 กิโลเมตร ระหว่างทางไปปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เป็นจุดแวะพักริมทาง มีศาลาริมน้ำรับลมเย็นสบาย และในฤดูแล้งมีฝูงนกเป็ดน้ำจำนวนมากมายอาศัยอยู่ที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ด้วย

บ่อน้ำร้อนผาบ่อง

บ่อน้ำร้อนผาบ่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่บ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร ปัจจุบันบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ซึ่งได้มีการจัดแต่งพื้นที่โดยรอบบ่อน้ำร้อนจำนวน 4 ไร่ ให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน ในขณะที่ตัวบ่อน้ำพุร้อนก็ได้มีการก่อปูนเป็นขอบบ่อและทำทางเดินรอบบ่อด้วย