อุทยานธรรมะและหอศิลป์

มื่อธรรมะกับศิลปะได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ณ ที่แห่งนี้ ที่ได้กลายเป็นอุทยานธรรมะและศิลปะที่มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใครในลำพูน ที่นี่ได้รับการก่อตั้งโดยคุณอินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี พ.ศ. 2542 และคุณเวนิเซีย วอล์คกี้ ประติมากรชาวอังกฤษ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะและธรรมะ

โดยภายในพื้นที่ 13 ไร่ของอุทยานฯ นั้น จัดแสดงงานศิลปะที่สอดแทรกธรรมะที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นอันจะนำพาทุกคนไปสู่ความสงบและทบทวนคำสอนในพระพุทธศาสนา ส่วนหอศิลป์นั้นก็จัดแสดงงานประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา โดยรอบอาคารมีแบบจำลองประติมากรรมเกี่ยวกับธรรมะและพระพุทธศาสนา ซึ่งมีผลงานชิ้นเอกคือ “น้ำพุแห่งปัญญา” ที่แสดงถึงหลักธรรมแห่งมรรค 8 นอกจากนี้เรือนไทยอีกหลังหนึ่งยังใช้เป็นที่แสดงผลงานและประวัติของคุณอินสนธ์ วงค์สาม และในวันเสาร์-อาทิตย์ ยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชนในท้องถิ่นด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสาธิตการปั่นฝ้าย ทำฝ้าย ย้อมสี ทอผ้า ฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถทดลองปั่นและทอฝ้าย ทำหลังคาบ้านจากหญ้าแฝก สร้างมู่ลี่ พร้อมทั้งเรียนรู้การทำบ้านดินได้อย่างสนุกสนาน สำหรับผู้สนใจเข้าชมและต้องการวิทยากรนำชม เป็นหมู่คณะ 1-5 คน ค่าเข้าชมคนไทย 200 บาท ขาวต่างชาติ 500 บาท (รวมวิทยากรนำชมพื้นที่โดยรอบ หอศิลป์ และบ้านศิลปินแห่งชาติ อินสนธิ์ พร้อมอาหารว่าง) และ ชาวไทย 300 บาท ชาวต่างชาติ 600 บาท (รวมวิทยากรนำชมพื้นที่โดยรอบหอศิลป์ และบ้านศิลปินแห่งชาติ อินสนธิ์ พร้อมอาหารกลางวัน) เปิดให้เข้าชมวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น. และวันจันทร์ – ศุกร์ ต้องนัดหมายล่วงหน้า. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand