อย.-กรมประมงยันปลาฟุกุชิมะ ไม่ปนเปื้อนกัมมันตรังสี

อย.-กรมประมง แถลงยัน ตรวจอาหารนำเข้าจากญี่ปุ่น ไม่พบปนเปื้อนกัมมันตรังสี อนุญาตนำเข้าตั้งแต่ปี 2559 เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นพ.วันชัย สัตยาวุมิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แถลงข่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่การนำเข้าปลาล็อตแรก จากเมืองฟุกุชิมะ ซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหว และสึนามิครั้งใหญ่ จนเป็นเหตุมีปัญหาการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เมื่อปี 2554

จนทำให้สังคมตื่นตระหนกถึงความปลอดภัยของปลาที่มีการนำเข้ามาในเมืองไทยขณะนี้ ว่า หลังเกิดเหตุครั้งนั้นทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยก็มีการคุมเข้มการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร แต่จากการตรวจระวังการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี เป็นระยะๆ ทั้งในปลา ไข่ปลา หอย กุ้ง ปลาหมึก สาหร่าย ผลไม้ และอาหารแปรรูป โดยเดือนมี.ค. 2554 – เม.ย. 2555 สุ่มตรวจ 607 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 45 ตัวอย่าง  

เม.ย. 2555- ก.ย.2555 สุ่มตรวจ 139 ตัวอย่าง พบ 2 ตัวอย่าง, ต.ค.2555-ก.ย.2556 สุ่มตรวจ 189 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน, ต.ค.2556-ก.ค.2558 สุ่มตรวจ 22 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน และมี.ค.-เม.ย.2559 สุ่มตรวจ 57 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่มีการตรวจพบการปนเปื้อนนั้นก็ไม่ได้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ว่าสารไอโอดีน 131 ไม่เกิน 100 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ซีเซียม 134 และ ซีเซียม 137 รวมกันไม่เกิน 500 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ดังนั้นประเทศไทย และประเทศอื่นๆ อาทิ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย เป็นต้น จึงมีการผ่อนคลายเกณฑ์การนำเข้าตั้งแต่ปี 2559  ส่วนผู้นำเข้าหรือไม่นั้นก็อยู่ที่เขาจะพิจารณา และตนไม่สามารถบอกได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกหรือประเทศเดียวหรือไม่ที่มีการนำเข้ามาจริงหลังผ่อนปรน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews