สิ่งสำคัญในการเลิกบุหรี่

ความจริงแล้ววิธีการเลิกบุหรี่นั้นไม่มีสูตรตายตัว ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้นั้นและสภาพแวดล้อม แต่การช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จนั้น การฝึกทักษะการแก้ไขปัญหามีความจำเป็น อาทิเช่น 1.ต้องเลือกกำหนดวันเลิกบุหรี่ให้แน่ชัด โดยให้ผู้สูบตั้งใจกำหนดเองแต่ไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์หลังจากได้พูดคุยกันแล้วว่าจะเลิกบุหรี่อีกทั้งการเลิกบุหรี่แบบหักดิบเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ควรสูบอีกแม้แต่เพียงนิดเดียวหลังจากถึงกำหนดวันที่ตกลงเลิกบุหรี่แล้ว

2.สำหรับผู้ที่เคยเลิกสูบบุหรี่มาก่อนแต่ไม่สำเร็จ ให้ลองคิดทบทวนถึงประสบการณ์แล้วนำมาใช้ในการเลิกบุหรี่ครั้งนี้เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
3.เตรียมพร้อมรับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างเลิกสูบบุหรี่ครั้งนี้โดยเฉพาะใน 2-3 สัปดาห์แรกๆ เพราะจะเป็นระยะที่มีอาการถอนนิโคตินรุนแรงมากที่สุด ควรพูดคุยเตรียมการหาทางออกเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการเลิกบุหรี่
4.หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้อยากบุหรี่ เช่น งดหรือจำกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพราะจะทำให้มีโอกาสหวนกลับไปสูบบุหรี่สูงขึ้นเป็นต้น
5.จัดการกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลิกบุหรี่ เพราะการเลิกบุหรี่จะมีความยุ่งยากอย่างยิ่งเมื่อต้องอยู่ใกล้กับคนที่สูบบุหรี่อยู่ โดยเฉพาะที่บ้านหรือที่ทำงาน ทางที่ดีควรชักชวนผู้ที่อยู่บ้านเดียวกันหรือทำงานที่เดียวกันเลิกบุหรี่พร้อมกัน หรืออย่งน้อยก็ไม่สูบบุหรี่ให้ผู้ที่กำลังเลิกบุหรี่เห็นหรือได้กลิ่น รวมถึงควรกำจัดบุหรี่และอุปกรณ์การสูบบุหรี่ออกไปให้พ้นสายตาก่อนการเริ่มต้นเลิกบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานทืที่เคยสูบ
6.ให้กำลังใจและสนับสนุนคนรัก ครอบครัว และเพื่อน ควรเป็นกำลังใจและคอยชื่นชมเมื่อคนๆนั้นเลิกบุหรี่ได้ต่อเนื่องหรือปฏิเสธไม่สูบบุหรี่ในแต่ละคราวหรือแต่ละวันได้สำเร็จ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth