พระโพธิสัตว์กวนอิม วัดทุ่งสมอ

สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่ามีพุทธลักษณะที่สวยงาม และไม่ไกลกันนักคือ พระอุโบสถวัดทุ่งสมอที่งดงามไม่แพ้กัน ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระสังกัจจายน์องค์ใหญ่อันเป็น พระประธานของอุโบสถ โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมากราบไหว้ ทั้งพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระสังกัจจายน์แห่งวัดทุ่งสมอกันอยู่เป็นประจำเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

เดินทางอย่างไร
โดยทางอื่น
ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออก ตามทางหลวงหมายเลข 324 ประมาณ 15 กิโลเมตร
/ขอบคุณ ททท