คลังเตือนห้ามพ่อค้าฉวยขึ้นราคา เหล้า-บุหรี่

คลังเตือนห้ามพ่อค้าฉวยขึ้นราคา เหล้า บุหรี่ หลังครม.มีมติปรับภาษีบาปเพิ่มส่งเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ชี้ต้องรอกฎหมายบังคับใช้ ชี้กระทบราคาปลายทางจิ๊บจ๊อย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยถึงกรณี ครม.มีมติให้เก็บภาษีจากสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต เพื่อนำเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุในอัตรา 2%ว่า

ขอเตือนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่าใช้เป็นเหตุผล เพื่ออ้างขึ้นราคาสินค้าในตอนนี้ เนื่องจากกว่าจะมีผลบังคับใช้ต้องรอให้ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ  มีผลบังคับใช้ก่อน ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างกฎหมาย และส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา คาดมีผลบังคับใช้ในปี 61 “ตอนนี้กฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้ ที่สำคัญการปรับภาษียังกระทบต่อราคาสินค้าเพียงเล็กน้อย 2% ของภาษีเท่านั้น ไม่ใช่ 2% ของราคาสินค้า  เช่น สินค้าราคา 100 บาท หากเสียภาษีสรรพสามิต 10% ก็จะเก็บอีก 2%ของภาษี หรือ 20 สตางค์ ทำให้สินค้าราคาเพิ่มจาก 110 บาท เป็น 110.20 บาทเท่านั้น” ทั้งนี้ยืนยันว่าการนำเงินดังกล่าวเข้ากองทุนผู้สูงอายุ มีความจำเป็นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยจะต้องมีแหล่งเงินช่วยเหลือชัดเจน เพราะปัจจุบันเรามีงบประมาณไม่เพียงพอ แต่ยืนยันไม่ใช่การผลักภาระไปยังผู้บริโภค เพราะทุกประเทศเมื่อมีความต้องการใช้เงิน ก็ต้องหารายได้เพิ่มให้พอกับรายจ่าย ซึ่งการเก็บจากภาษีสุรายาสูบมันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล เพราะไม่ใช่สินค้าที่จำเป็นของชีวิต และการเรียกเก็บเก็บจากฐานภาษีไม่ใช่จากฐานราคา และหากนำมาอ้างขึ้นราคา จะแจ้งให้อธิบดีสรรพสามิตดำเนินการแน่นอน . ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews