คมนาคมก่อหนี้ผูกพันสร้างมอเตอร์เวย์

ครม. อนุมัติก่อหนี้ผูกพันสร้างมอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี 4 ช่วงสุดท้าย วงเงินเฉียด 6,000 ล้านบาท “อาคม”ฟุ้งค่าก่อสร้างต่ำกว่าประเมิน 10,491 ล้านบาท นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่า  ที่ประชุมเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ ปี 60-63 รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์)

สายบางใหญ่-กาญจนบุรี รวม 4 ช่วง ระยะทาง 13.2 กม.)วงเงิน 5,958  ล้านบาท ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 กม.0+000.000 – กม.0+400.000 (รวมทางแยกต่างระดับบางใหญ่) ระยะทาง 0.40 กม. วงเงิน 1.46 ล้านบาท  เวลาก่อสร้าง 1,080 วัน, ช่วงที่ 3 กม.4+100.000-กม.9+000.000 ระยะทาง 4.9 กม. วงเงิน 1,523 ล้านบาท เวลาก่อสร้าง 960 วัน , ช่วงที่ 11 กม.35+900.00-กม.38+500.00 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) ระยะทาง 2.6 กม. วงเงิน 1,684 ล้านบาท เวลาก่อสร้าง 1,080 วัน และช่วงที่ 18กม.64+700.000-กม.70+000.000 ระยะทาง 5.3 กม. วงเงิน 1,289 ล้านบาท เวลาก่อสร้าง 1,080 วัน โดย 4 ช่วงดังกล่าวนี้ เป็นช่วงสุดท้ายที่จะทำให้การดำเนินการลงนามสัญญาครบถ้วน 25 ช่วง

ทั้งนี้โครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เดิมมีระยะทาง 96 กม. แต่เมื่อมีการประกวดราคามีระยะทางเพิ่มขึ้น 9.09 กม. ดังนั้นระยะทางโครงการนี้จึงอยู่ที่ 105.093 กม. โดยส่วนที่เพิ่มมานั้นมาจากการปรับแบบก่อสร้าง เพราะในระหว่างการดำเนินการได้มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ซึ่งสุดท้ายก็ต้องมีปรับเพิ่มบ้างและลดบ้าง สำหรับวงเงินค่าก่อสร้างนั้นเมื่อประกวดราคาแล้วอยู่ที่ 36,628 ล้านบาท ถือว่าต่ำกว่ากรอบวงเงินค่าก่อสร้างโครงการที่ตั้งไว้ 49,120 ล้านบาท ทำให้ประหยัดงบประมาณจากที่ขออนุมัติครม.ไว้ 10,491 ล้านบาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews